Schéma

Provádění revizí a projekční práce

Provádění revizí

Plynová zařízení

Zajišťujeme provádění výchozích a provozních revizí a kontrol plynových zařízení v pravidelných lhůtách stanovených vyhláškou č. 85/1978 Sb. v rozsahu:

 • E: Zvyšování a snižování tlaku plynů
  • Regulační stanice plynu
 • F: Rozvod plynu
  • Průmyslové plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí NTL, STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn
  • Domovní plynovody na plynná paliva
 • G: Spotřeba plynů spalováním
  • Spotřebiče s výkonem pod kW na plynná paliva
  • Kotle s výkonem kW a více na plynná paliva

Tlakové nádoby

Zajišťujeme provádění revizí tlakových zařízení dle ČSN 69 0012 u těchto vyhrazených zařízení:

 • expanzomaty membránové, protiproudé ohřívače, vzdušníky kompresru

Kontroly a revize komínů a spalinových cest

Zajišťujeme provádění kontroly a revizí komínů a spalinových cest dle Nařízení vlády č. 91/20120 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Revize elektrických zařízení

Zajišťujeme provádění výchozích a a pravidelných revizí elektro dle platných předpisů (např. vyhl. 48/82 Sb, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., vyhlášky ČÚBP č. 207/1991 Sb., nař. vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 192/2005 Sb.)

Projekční činnost

Ve stupni: studie, stavební řízení, realizační projekt

Komplexní řešení technického zařízení budov v oblastech:

 • Vytápění, plyn, vzduchotechnika, zdravotně technické instalace, MaR a elektro

Schéma Schéma