Schéma

Teplo a vytápění

Realizace rozvodů ústředního vytápění UT z ocelového popřípadě měděného potrubí. A to jak částečné tak kompletní rekonstrukce. Výměny otopných těles a ventilů včetně zaregulování celé otopné soustavy.

Rozúčtování nákladů na patu objetu i na koneční odběratele. Dbáme na přehlednost a srozumitelnost vyúčtování, přičemž kompletnost údajů je samozřejmostí.

Nezbytnou součástí vyúčtování je sledování lhůt pro cejchování a výměny měřidel dle platných norem a legislativy a následná údržba, kterou provádíme v termínech, které jsou optimální pro zákazníka.

Příklad rohové instalace tepelného čerpadla: