Schéma

Provozování tepelných zdrojů

Zajišťujeme veškeré činnosti nutné pro provoz plynových kotelen, výměníkových stanic a jiných tepelných zařízení a to ve dvou variantách:

Zajištění obsluhy, provozu, údržby a servisu

  • Tato varianta našim zákazníkům zajišťuje fyzickou kontrolu kotelny, nepřetržitou pohotovostní službu, výjezd k haváriím, administrativní činnost, platnou legislativou dané periodické činnosti zahrnující revize, kontroly atd.
  • Zákazníci si však sami nakupují od dodavatelů zemní plyn nebo primární médium a elektrickou energii

Dodávka energie

  • Tato varianta zahrnuje všechny služby obsažené v předchozí variantě a je rozšířena o dodávku energie. Zákazníkům jsou náklady účtovány v ceně tepla.